SHOT ME DOWN!

i need you or 6 shots of tequila
instagram:emelsahiiin
twitter:emeelsahiiin
EsMelYeli ✨

Nasıl bir manyaksam bazen keşke kaza geçirsem diyorum, ama bana birşey olmasın bana çarpan arabada ki insanlarada bir şey olmasın. Sadece kolum bacağım incinsin ölmim sakatlanmimde ama insanlar kaza yaptığımı öğrensin hastaneye koşsun yüzlerinde o korkuyu göreyim değerli hissedeyim.

ahaqurt:

bendemicesar:

limandakihuzur:

ilkdeli:

Önemsendiğimi hatırlayayım. Unutulmadığımı fark edeyim..

Hassiktir!! Az önce bu aklımdan geçti 😄

Ya da hafıza kaybı gecıreyım. Insanların aynı benı unuttukları gıbı bende onları unutayım. Bıraz da onlar bana kendılerını hatırlatmaya calıssınlar.

Ya da geberip gideyim iş işten geçsin hepsi acı çeksin oğhh 

(Source: limonluusoda, via bluedreamst)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
'},{'title':'A Sky Full of Stars ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=zp7NtW_hKJI'},{'title':'Heartless','url':'http://www.youtube.com/watch?v=zp7NtW_hKJI'},{'title':'No Promises','url':'http://www.youtube.com/watch?v=zp7NtW_hKJI'},{'title':'Arabella ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=HLphrgQFHUQ'},{'title':'Empire ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=HLphrgQFHUQ'},{'title':'Never To Late ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=QapfTGTXbxc'},{'title':'Everybody Wants Something From Me ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=WxNeV-dD6Hw'},{'title':'Why%27d You Only Call Me When You%27re High','url':'http://www.youtube.com/watch?v=WxNeV-dD6Hw'},{'title':'Wonderwall','url':'http://www.youtube.com/watch?v=fpfazVLZmlg'},{'title':'Give Us A Little Love','url':'http://www.youtube.com/watch?v=fpfazVLZmlg'},{'title':'Up In The Sky ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=Rt6hIh2wuJ0'},{'title':' Mardy Bum','url':'http://www.youtube.com/watch?v=Rt6hIh2wuJ0'}]}" >
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
'},{'title':'A Sky Full of Stars ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=zp7NtW_hKJI'},{'title':'Heartless','url':'http://www.youtube.com/watch?v=zp7NtW_hKJI'},{'title':'No Promises','url':'http://www.youtube.com/watch?v=zp7NtW_hKJI'},{'title':'Arabella ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=HLphrgQFHUQ'},{'title':'Empire ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=HLphrgQFHUQ'},{'title':'Never To Late ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=QapfTGTXbxc'},{'title':'Everybody Wants Something From Me ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=WxNeV-dD6Hw'},{'title':'Why%27d You Only Call Me When You%27re High','url':'http://www.youtube.com/watch?v=WxNeV-dD6Hw'},{'title':'Wonderwall','url':'http://www.youtube.com/watch?v=fpfazVLZmlg'},{'title':'Give Us A Little Love','url':'http://www.youtube.com/watch?v=fpfazVLZmlg'},{'title':'Up In The Sky ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=Rt6hIh2wuJ0'},{'title':' Mardy Bum','url':'http://www.youtube.com/watch?v=Rt6hIh2wuJ0'}]}" >
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
'},{'title':'A Sky Full of Stars ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=zp7NtW_hKJI'},{'title':'Heartless','url':'http://www.youtube.com/watch?v=zp7NtW_hKJI'},{'title':'No Promises','url':'http://www.youtube.com/watch?v=zp7NtW_hKJI'},{'title':'Arabella ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=HLphrgQFHUQ'},{'title':'Empire ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=HLphrgQFHUQ'},{'title':'Never To Late ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=QapfTGTXbxc'},{'title':'Everybody Wants Something From Me ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=WxNeV-dD6Hw'},{'title':'Why%27d You Only Call Me When You%27re High','url':'http://www.youtube.com/watch?v=WxNeV-dD6Hw'},{'title':'Wonderwall','url':'http://www.youtube.com/watch?v=fpfazVLZmlg'},{'title':'Give Us A Little Love','url':'http://www.youtube.com/watch?v=fpfazVLZmlg'},{'title':'Up In The Sky ','url':'http://www.youtube.com/watch?v=Rt6hIh2wuJ0'},{'title':' Mardy Bum','url':'http://www.youtube.com/watch?v=Rt6hIh2wuJ0'}]}" >